Skriv ut

Regler och villkor

Vi ser fram emot att agera som din bokningsbyrå för dina resebehov. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder tripsta.se:s tjänster och hemsida. När du använder eller gör en bokning på vår hemsida anses du ha accepterat dessa villkor.

Dessa villkor (""Avtal"" eller ""kontrakt"") beskriver vad du har rätt att förvänta dig från oss när du köper tjänster relaterade till resor genom oss. Villkoren beskriver även dina skyldigheter som kund.

 

Innehåll

Användning av hemsidan

 

1. Definitioner
2. Bokning via vår hemsida
2.1. Genom att boka via vår hemsida:
3. Beträffande kontraktet:
3.1. Ditt avtal med oss
3.2. Ditt accepterande av reseleverantören Bokning
4.1. Pris
4.2. Serviceavgift
4.3. Bokningsbekräftelse.
4.4. Ändringar och avbokningar
4.4.1. Ändringar och avbokningar som görs av dig
4.4.1.1. Återbetalning
4.4.1.2. Annullering eller ändring av bokning av flyg
4.4.2. Ändringar och avbokningar gjorda av leverantören
4.4.3. Våra annulleringar
5. Priser och betalningar
5.1. Priser
5.2. Betalning
6. Speciella villkor och information för flights
6.1. Pris
6.2. Återbetalningar
6.3. E-biljetter
6.4. Lågprisflygbolag flyg
6.5. Bagage
6.6. Obeledsagade minderåriga
7. Pass, visa och hälsokrav
8. Skadeersättning
9. Upphovsrätt, varumärke, mjukvara på denna hemsida
10. Länkar till tredje parts hemsidor
11. Garantier, avståenden och ansvarsbegränsning
12. Tillämplig lag
13. Korrespondens
14. Övriga villkor
14.1 Integrationsklausul och enskilda avtalsbestämmelser ogiltighet
14.2 Ändringar i de allmänna villkoren
15. Tilläggstjänster

 

Användning av hemsidan

Som ett villkor för ditt användande av denna hemsidan garanterar du att (i) du är minst 18 år; (ii) har fullmakt att ingå i juridiskt bindande avtal; (iii) använder hemsidan enligt dessa villkor; (iv) endast använder denna hemsida för att göra legitima bokningar för dig eller andra personer som du har laglig rätt att agera för (v) kommer informera sådana personer om villkoren som gäller för de bokningar du har gjort för deras räkning, inklusive alla regler och restriktioner som gäller dessa; (vi) att all information du angivit på denna hemsida är sann, korrekt, aktuell och fullständig samt (vii) om du har ett konto på denna hemsida, att du skyddar din kontoinformation och kommer att övervaka samt vara helt ansvarig för användningen av ditt konto av dig eller någon annan. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka vem som helst åtkomst till denna hemsida och de tjänster vi erbjuder, när som helst och oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa villkor.

 

1. Definitioner

Termen ""vi"", ""oss"" och ""vår"" hänvisar till Tripsta S.A., ett av världen största resebyråer på nätet i Europa som tillhandahåller en stor portfolio av hemsidor fokuserade på resor under märkesnamnet ""tripsta"". Vår kontaktinformation hittar du i slutet av dessa villkor (vänligen se nedanför i ""Korrespondans"").
" "Du kan också bli informerad om våra kontaktuppgifter och arbetstimmar via vår hemsida i kategorin kontakt.

Termen ""du"" och ""din"" åberopar kunder som besöker vår hemsida, bokar en reservation genom oss eller på något annat vis använder våra tjänster.

Dessutom för dessa villkor är de följande ord och fraser definierade enligt vad som visas här nedan, om inte annat uttryckligen angivits:

Bokning : alla beställningar av produkter och tjänster som du gör på vår hemsida som bekräftats eller accepterats av oss. Vi kommer att godkänna bokningen när vi har mottagit hela din betalning och skickat en e-postbekräftelse (antingen från oss eller den berörda reseleverantören).

""Bokningsbyrå"" eller ""Resebyrå"": resebyrån på nätet som förvaltar och driver hemsidan tripsta.se, som inom ramen för sin verksamhet ger råd, information och fungerar som mellanhand för att förverkliga överenskommelser i reseindustrin. Vi är en resebyrå och vår hemsida fungerar som en förmedlare i de transaktioner som berör reseleverantören.

""Kunden"" eller ""klienten"": personen som gör en bokning eller personen för vars räkning tjänsterna vi tillhandahåller har kommit överens om och som har accepterat det villkoret.

""Tjänst(er)"": en tjänst vår hemsida erbjuder som t.ex. bokning av transportmedel.

""Avgift för tjänster"": menas med att en portion av den totala kostnaden för tjänsten levererad till dig på uppdrag av oss indikerad på bekräftelsesidan och e-post som täcker tjänsterna vi erbjuder.

Reseleverantörerna eller säljarna , flygbolaget och/eller annan produkt och/eller tjänsteleverantör inom reseindustrin som kunden ingår ett avtal med och som med hänsyn till de gällande villkoren, är ansvarig för att utföra tjänsten.

med hemsida menas http://www.tripsta.se hemsida.

 

2. Boka via vår hemsida

2.1. Genom att boka via vår hemsida:

  • Ni förbinder er att följa bestämmelserna i detta Avtal och alla ytterligare sådana bestämmelser och villkor som gäller er bokning, resa eller användande av webbplatsen. Ni förbinder er för egen del och i deras ställe som ni representerar att följa alla sådana bestämmelser och villkor, inklusive betalning av alla avgifter inom den stipulerade tiden.
  • Du godkänner att ersättning som betalas av oss under inga omständigheter får överstiga köpeskillingen för din biljett efter avdrag för beloppet för serviceavgiften.
  • Du godkänner att för eventuella problem du står inför när du är på flygplatsen, innan du vidtar några åtgärder är du skyldig att först kontakta oss för hjälp. Den lösning som vi erbjuder måste följas och eventuella avvikelser från den är endast tillåten efter vårt uttryckliga tillstånd.
  • Underlåtenhet att följa sådana villkor kan resultera i (a) avbokning av er reservation eller ert köp, (b) förverkande av belopp som betalats för er reservation eller ert köp, (c) avstängning från den aktuella produkten eller tjänsten och (d) vår rätt att debitera ert konto för eventuella som kostnader som orsakats av sådan underlåtenhet.
  • Du representerar och garanterar att (a) du är tillräckligt gammal för att använda våra tjänster och hemsidor samt för att skapa bindande legala förpliktelser i samband med ditt användande, (b) du har fullmakt att agera själv eller för de andra personerna inkluderade i bokningen samt accepterar dessa villkor å deras vägnar, (c) att informationen du har angivit är sann och korrekt.
  • Du är ansvarig för att informera sådana andra personer om alla villkor gällande deras researrangemang. Du förstår att du är ekonomiskt ansvarig för allt ditt användande av våra tjänster eller vår hemsida samt de personer som använder ditt namn eller konto.
  • Du är ansvarig för alla dina aktiviteter på hemsidan (ekonomiskt eller på annat sätt), inklusive eventuellt användande av ditt användarnamn och lösenord.

 

3. Relaterade till kontrakt:

3.1. Ditt avtal med oss

Vi säljer en mängd olika produkter och tjänster i relation till resor från olika reseleverantörer. Eftersom vi är en bokning/resebyrå agerar vi som mellanhand för produkter och tjänster som inte levereras direkt av oss. Vi levererar inte dessa produkter och tjänster tillsammans med reseleverantören. När du gör din bokning via vår hemsida kommer du att ingå i ett separat avtal med sådana resebyråer i samband med sådana produkter och tjänster. Vi är alltså inte part i avtalsförhållandet i förhållande till de produkter och tjänster som du beställer på vår hemsida, om inte annat uttryckligen föreskrivs häri.

Eventuella frågor och ärenden om produkten ska adresseras till reseleverantören. Vi tar inget ansvar för reseleverantörens reseprodukter och tjänster. Vi gör även inga utfästelser eller garantier (uttryckliga eller underförstådda) om lämpligheten eller kvaliteten av reseprodukterna och tjänsterna visade på denna hemsida.

 

3.2. Ditt avtal med reseleverantören

För alla produkter och tjänster bokade via vår hemsida kommer reseleverantörens villkor (inklusive flygbolags biljettregler) att gälla utöver de villkor som anges här. Reseleverantörens villkor kan innehålla bestämmelser relaterade till betalningsrutiner, standards, ansvar, annullering, ändring av bokningar och återbetalningar (om tillgänglig) samt andra restriktioner. Därför uppmanas du att läsa villkoren noggrant. Du är ansvarig för att följa flygbolagets eller andra reseleverantörers villkor med hänsyn till incheckningstider, återbekräftelser av flights, eller andra angelägenheter. För specifika rutter kan en returbiljett krävas beroende på passagerarens nationalitet eller restriktioner i berört flygbolags policy. Därför hänvisar vi dig till respektive reseleverantör för fullständig information om de gällande villkoren.

 

4. Bokning

4.1. Pris

Priserna bekräftas i det sista steget vid bokningen när du klickar ""köp nu"", ""gör bokning"", eller liknande beroende på produkten du köpt.

 

4.2. Serviceavgift

Genom att använda hemsidan för att boka produkter och/eller tjänster godkänner du att vi agerar som din representant när du bokar produkter och/eller tjänster från utvalda reseleverantörer samt för att betala för sådana produkter och tjänster i ditt namn och för din räkning efter behov. Vi kommer i enlighet med detta att debitera dig en serviceavgift beroende på vilken produkt du bokar. Alla debiterade avgifter kommer att visas innan du bekräftar din bokning.

 

4.3. Bokningsbekräftelse

När du är klart med din bokning kommer du att få en bokningsbekräftesle med ett bokningsnummer via e-post . Detta är tidpunkten då ditt kontrakt gällande produkterna och tjänsterna du beställt kommer att komma i stånd. Denna e-postbekräftelse kommer att ge dig all information om din bokning. Därefter kommer vi att kontrollera att din bokning har inmatats korrekt i flygbolagets eller reseleverantörens bokningssystem samt att din betalning behandlas korrekt.

För bokning av flyg: vår skyldighet att utfärda biljetter gäller endast om din betalning har mottagits.

Vi kan ej garantera att väljandet av ""särskilda önskemål"" verkställs för alla produkter (t.ex. måltider, handikappanpassning, barnsäten etc.) men vidarebefordrar alla dessa önskemål till reseleverantören. Det är ditt ansvar att bekräfta med reseleverantören att sådana särskilda önskemål kan uppfyllas.

 

4.4. Ändringar och annulleringar

4.4.1. Ändringar och annullering gjorda av dig

Din möjlighet att annullera eller ändra en bokad reseprodukt eller tjänst, och metoden för detta, kommer att bero på respektive flygbolags resevillkor eller andra reseleverantörers villkor. Därför är det möjligt att den beställda produkten eller tjänsten ej kan annulleras eller ändras, eller att du inte uppfyllt eventuella särskilda krav.

Även om information om dina möjligheter att avboka eller ändra din bokning finns tillgängliga online under bokningsprocessen och finns i din e-postbekräftelse är det ditt ansvar att informera dig om leverantörens specifika regler och villkor för avbokningar och ändringar, eftersom du anses ha läst och accepterat dem vid tiden för din bokning.

Du kan begära att ändra och/eller avboka din resa här. Därefter får du ett e-postmeddelande med begäran om att du ska bekräfta ändringen till oss, så att vi kan gå vidare med din begäran. Om du av någon anledning inte får detta meddelande är du helt ansvarig för att kontakta oss, så att vi kan kontrollera att din begäran har tagits emot och behandlas. Vi är inte ansvariga om kommunikationen inte fungerar på grund av tekniska orsaker.

Ändringar av namnuppgifter tillåts inte av många flygbolag och andra leverantörer. Även om vi gör allt vi kan för att göra sådana ändringar när det är nödvändigt, ber vi dig tänka på att de flesta flygbolag och leverantörer behandlar en namnändring som en avbokning, där standardvillkor och -avgifter tillämpas.

Om du gör en ändring av din bokning (avbokning eller förändring) gäller våra standardavgifter enligt din bokningsbekräftelse, utöver de regler och villkor som gäller hos din leverantör. Dessa avgifter täcker de administrationskostnader vi har och innehåller inga avgifter direkt från reseleverantören.


4.4.1.1. Återbetalning

Om du annullerar din bokning kan du ha rätt till återbetalning av en del av den. Utöver regler och villkor för avbokningar hos din/dina leverantör/-er gäller våra standardavgifter, enligt uppgift på ditt kvitto eller din bokningsbekräftelse.

Den återbetalningsbara delen av ditt inköpspris (om någon sådan är aktuell) återbetalas till dig när vi har fått tillbaka pengarna från leverantören/leverantörerna. I den utsträckning vi får återbetalning från leverantören vidarebefordrar vi denna återbetalning till dig. Vi är inte ansvariga för en om en leverantör underlåter att göra en återbetalning.

Om anledningen till din avbokning täcks under reglerna för din reseförsäkring kan du ha rätt att begära kostnaderna för din avbokning genom ditt försäkringsbolag.
Detsamma gäller om du har köpt vår Återbetalningsgaranti: om anledningen till din avbokning täcks av villkoren för din Återbetalningsgaranti kan det ge dig eller din närmaste familj (beroende på situationen) rätt till återbetalning av dina avbokningsavgifter.

Om du vill avbeställa eller ändra din bokning, kommer inte vår serviceavgift eller eventuell rabatt som erbjöds på din biljett (inklusive speciella avdrag såsom värdebevis etc.) vid bokningen att återbetalas.

Om du har bokat någon av våra produkter eller tjänster (inklusive flyg), men inte dyker upp för att checka in eller på annat sätt inte använder dig av produkten eller tjänsten ("no-show") kommer du inte att vara berättigad till någon återbetalning. Med förbehåll för det berörda flygbolagets policy kan du dock ha rätt till återbetalning av skatt för avresan du eventuellt har betalat för ditt flyg (gäller ej lågprisflyg).

 

4.4.1.2.Annullering eller ändring för bokning av flyg

Vänligen observera att om en annullering sker i samband med en flygbokning kan flygbolaget debitera en annuleringsavgift. Om ändringen gör din bokning dyrare kommer du att behöva betala dessa extra kostnader och avgifter tilllsammans med våra avgifter skrivna på ditt kvitto eller din bokningsbekräftelse.

Annullering och villkor för ändring gällande lågprisflyg följer flygbolagens egna villkor. Kontakta flygbolaget direkt för att annullera eller göra ändringar i ditt lågprisflyg. Vanligtvis kan kostnaden ej återbetalas. Om du bestämmer dig för att annullera ditt lågprisflyg kan avgiften för våra tjänster och den eventuella avgiften för ändringar inte återbetalas. Om anledningen för din annullering är täckt av villkoren i din försäkring är det möjligt att du kan du få återbetalning för resor som vanligtvis inte kan återbetalas samt annulleringsavgifter från försäkringsgivarna.

Vänligen observera att flygresor måste genomföras i ordningen som är skriven på din bokningsbekräftelse eller e-biljett. Om du avser att inte åka på ditt bokade flygplan, vänligen kontakta flygbolaget tidigast möjligt för att diskutera dina alternativ. Om du inte checkar in i tid för att bekräfta din reservation kan flygbolaget registrera dig som en ""no-show"", vilket kan resultera i extra avgifter och/eller att din resplan blir annullerad och/eller att din biljett blir ogiltig.

Om du vill annullera din bokning för att du inte kan följa pass-, visa- eller andra krav för immigration tillämpliga för din resplan. Flygbolagets villkor kommer att vara tillämpade och vi accepterar inget ansvar om eventuella utgifter.

 

4.4.2 Ändringar och annullering gjorda av leverantören

Ditt kontrakt med dina leverantörer kan tillåta dem att annullera eller ändra bokningar. Vi kommer att sträva efter att du omgående underrättas om alla väsentliga förändringar när vi blir medvetna om sådana förändringar, om det finns tid innan avresan. Men vi tar inget ansvar för eventuella ändringar eller kostnader som kan uppstå. Med förbehåll för leverantörens villkor kommer du sedan att kunna välja att acceptera förändringen av arrangemangen, att acceptera ett erbjudande om alternativa researrangemang om det görs tillgängligt av leverantören, eller annullera dina bokade arrangemang och erhålla eventuella återbetalningar. Vi garanterar ej att eventuella återbetalningar kommer att gälla.

Vår "Bästa pris-mix" erbjuder den billigaste flygkombinationen. Det är därför möjligt att du kan få olika biljettnummer från olika flygbolag för varje enskild del av resan. Var god notera att för varje enskild biljett gäller respektive flygbolags regler.

4.4.2.1. Ändringar av flygtider

Det är möjligt att flygtiderna i din bokningsbekräftelse kommer att ändras mellan tiden du bokade och datumet du faktiskt åker på. Om tiden för ditt flyg har blivit ändrat och om du gett oss din kontaktinformation, kommer vi att vidta åtgärder för att låta dig veta om sådana ändringar. Det är dock ditt ansvar att kontrollera med flygbolaget att ditt bekräftade flyg (och andra flyg du reser med) avgår enligt tidtabellen. Vi rekommenderar dig starkt att kontakta ditt flygbolag minst 72 timmar innan din schemalagda avgång för varje flyg. Vänligen observera att för några flygbolag är det obligatoriskt att bekräfta med dem att du planerar att flyga. Vi har ingen kontroll över ändringar på schemalagda flyg och kan inte hållas skyldiga för kostnader som kan uppstå p.g.a. sådana ändringar.

 

4.4.3. Annullering gjorda av oss

Om ett uppenbart fel har skett (inklusive fel i datainmatning, räknefel eller skrivfel) vilket resulterar i visningen av ett pris som uppenbart har visats av misstag, förbehåller vi oss rätten att annullera din bokning, även om det bekräftades automatiskt av oss. Du kommer att informeras om dessa snarast möjligt så att du kan göra en bokning till rätt pris (om du vill). Du kommer ej att bli berättigad ersättning från oss p.g.a. annulleringen eller kostnader som uppstått p.g.a. av att en felaktig bokning annullerats.

Under vissa omständigheter (förutom fakturerings- och betalningsinformationen du angivit) kanske vi kommer att kräva att du bevisar din identitet. Detta kan komma att förfrågas när du bokar, vid hanteringen av din betalning eller vilken som helst tid efteråt. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningen om du inte bevisar din identitet när du blir tillfrågad och kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning när som helst för din säkerhet eller i bedrägeribekämpningssyften. Det här sker generellt p.g.a. att vårt säkerhetsskydd och system för att upptäcka bedrägerier har rapporterat ett problem med e-postadressen du angav när du betalade med kort för din bokning etc. Under sådana omständigheter kan vi avbryta er bokning utan några som helst förpliktelser. Ett e-postmeddelande som informerar er om avbrottet kommer att skickas till den e-postadress ni tillhandahöll vid bokningen.

 

5. Priser och betalningar

5.1. Priser

Tripsta S.A.: företaget som tillhandahåller och verkar på hemsidan tripsta.se är baserat i Grekland (vilket är en region med valutan Euro). För att förbättra din upplevelse av bokningen visas den betalbara summan i KRW. Valutakonverteringen (som görs automatiskt för att visa den betalbara summan i KRW) är baserad på växelkursen vid den uppskattade tiden av bokningen och är erhållen från officiella källor. I få fall kan summan som är debiterad från ditt kort skilja sig något från den uppgivna summan på vår hemsida. Detta är p.g.a. att växelkursen som din kortutgivare använder är annorlunda från den vi använder vid bokningstillfället.

Även om den uppskattade summan för din bokning på nätet visas i KRW, beroendes på vilken slags kort som används för transaktionen, kan du komma att debiteras i Euro. Du kommer att informeras om valutan du kommer att debiteras i före ditt köp vid betalningssteget när du bokar. För att vara mer exakt, när du väljer ditt slags kort från rullgardinsmenyn kommer du automatiskt att se valutan och det exakta beloppet du kommer att bli debiterad i.

Om ditt kort debiteras i Euro vid sista steget av bokningen innan köp, kommer det totala beloppet i Euro och det motsvariga beloppet i KRW att visas. Beloppet som debiteras från ditt kort kan skilja sig från det betalbara beloppet som angivits på hemsidan. Detta p.g.a. valutaväxlingen din kortutgivare använt vid bearbetningen av transaktionen samt eventuella extra avgifter fastställda av din bank (som växlingsavgift).

Observera att om du betalar med ett kort i annan valuta kan det belopp som debiteras ditt kreditkort skilja sig från det som noterats som pris på vår sajt, beroende på att betalningen fullgörs utomlands. Vi har inget ansvar för några avgifter som beror på skilda växelkurser och avgifter om läggs på av din bank, eller för några andra extraavgifter för transaktioner i främmande valuta som du kan debiteras av din kortutgivare, om KRW inte är den valuta din kortutgivare fakturerar dig i.

 

5.2. Betalning

Betalning kan göras med en av de betalningsmetoder som listas på vår hemsida. Andra betalningsmetoder som inte finns listade på hemsidan accepteras inte och vi accepterar inget ansvar för kontanter eller checkar som skickas med posten.
 

När du gör en bokning på vår hemsida måste du ge oss kredit- eller betalkortsuppgifter för att täcka den fullständiga kostnaden för dina bokningar. Vi kan eventuellt behöva vidarebefordra dina kortuppgifter till den aktuella reseleverantören för att bokningen ska kunna fullgöras. Du kan få flera avgifter för bokningen, vilka tillsammans utgör det belopp som anges för din bokning.

Du godkänner att vi eller en auktoriserad tredje part tar ut full betalning för det totala beloppet av ditt köp. När du betalar med kreditkort kan betalningen för dina flygbiljetter tas ut direkt av flygbolaget.

Om det uppstår några problem med din betalning kontaktar vi dig inom 48 timmar (eller inom 24 timmar om du ska resa inom 48 timmar).

Vi har inget ansvar för någon eventuell höjning av biljettpriset som kan bero på att betalningen misslyckas. Alla prishöjningar måste betalas av kunden innan bokningen kan bekräftas.

Vi har inte skyldighet att utfärda biljetter, bekräftelser, kuponger eller några andra resedokument innan betalningsprocessen har fullgjorts och vi har tagit emot betalningen. Men under alla omständigheter är kunden skyldig att fullgöra betalningen för alla tjänster som beställts.

Om betalningen sker med ett kreditkort som tillhör en tredje person kan vi begära en skriftlig auktorisation från kortinnehavaren. Vi, eller reseleverantören, förbehåller oss rätten att endast leverera e-biljetter, -bekräftelser, -kuponger eller andra resedokument till faktureringsadressen för ditt kreditkort eller e-postadress när kortutgivaren begär det. Alla e-postadresser måste vara giltiga vid tiden för bokningen.

När du har fullgjort betalningen och bokningsbekräftelsen får du alla nödvändiga skattedokument (kvitto, faktura) med e-post från Tripsta S.A. till den e-postadress du har angivit vid bokningen.

I det fall du begär utfärdande av faktura/kvitto, så var god var extra omsorgsfull när du anger informationen i de relevanta fälten. Samtliga krav på ändringar av angiven information som du angivit felaktigt för en redan utfärdad faktura, kommer att medföra en avgift på 100 SEK.

 

6. Särskilda villkor och information för flygresor

6.1. Pris

Vissa avgifter, till exempel serviceavgift, ingår inte i biljettpriset och läggs till under bokningsprocessen. Men en uppdelning av totalbeloppet görs under olika steg i bokningsprocessen, så att biljettpris, skatter, pålägg och extraavgifter och det totala priset för biljettköpet visas. Vid det sista steget innan bokningen bekräftas, visas en översikt över det totala priset. När du klickar på skicka accepterar du priset och köpet. Du får sedan din bokningsbekräftelse, där priset framgår, via e-post.

 

6.2. Återbetalningar

I vissa fall, när du är förhindrad att genomföra din flygresa, enligt de regler och villkor som gäller för flygbolaget, kan du ha rätt att begära återbetalning av en del av det belopp du har debiterats vid köptillfället. En majoritet av flygbolagen återbetalar skatter, avgifter, pålägg och extraavgifter (TFC) som läggs på för passagerarna av flygplatser och statliga myndigheter, om biljetten inte används, eftersom de här TFC:erna endast betalas om passageraren verkligen reser. Övriga TFC:er (till exempel bränsleavgifter eller bokningsavgifter) återbetalas inte, om man inte köpt en flexibel biljett. De flesta flygbolag tar ut en administrationsavgift för att återbetala TFC:er.

Om du vill begära en återbetalning från oss, vänligen gör det genom att skriva till oss här. På så sätt auktoriserar du oss att utföra alla aktiviteter som är nödvändiga för att du ska få en återbetalning. Du medger att du har 12 månader från dagen för ditt schemalagda flyg, att skriva till oss och be om återbetalning. Efter denna tid förlorar du rätten att begära återbetalning.

Observera att om biljetter ställs ut av flygbolaget direkt, eller om betalningen för ditt flyg har tagits emot direkt av flygbolaget kan du instrueras att göra anspråk på återbetalning direkt hos det aktuella flygbolaget.

Observera att återbetalningar endast kan hanteras genom den typ av betalning som användes vid bokningen och att alla återbetalningar beror på det aktuella flygbolagets policy och vår återbetalningsavgift. Du auktoriserar oss härmed att dra ifrån den tillämpliga återbetalningsavgiften från det belopp som ska återbetalas till dig.

I händelse av återbetalning till dig efter ovanstående avdrag, överförs de relevanta beloppen till den tredje part som användes för att betala för den ursprungliga bokningen.

Inga service-avgifter återbetalas.

Notera att det kan ta upp till 6 månader för kunder att få återbetalning på bokade flygresor.

Återbetalningar kommer endast betalas ut när vi har fått pengarna tillbaka från flygbolaget. Vi är inte ansvariga för flygbolagets underlåtenhet att betala återbetalningen.
 

6.3 E-biljetter

Alla biljetter sålda på vår hemsida är e-biljetter (vilket är ett sätt att boka flyg utan papper). När du väl har gjort din bokning är den sparad på flygbolagets reservationssystem. Vi kommer att skicka dig ett mejl för att bekräfta din bokning och sedan skicka dig ett separat mejl med din e-biljett.

Du måste visa din e-biljett när du checkar in för ditt flyg. Om du inte har fått din e-biljett inom 48 timmar måste du kontakta oss via e-post.

Vi förutsätter att informationen du har angett är korrekt. Därför kan vi ej hållas ansvariga om din e-biljett inte kommer fram p.g.a. en felaktig e-postadress eller dina inställningarna på ditt skräppostfilter. Du måste meddela oss omedelbart om du har ändrat din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Glöm även inte att kontrollera att ditt namn på ditt pass är detsamma som på din biljett och/eller bokningsbekräftelse. Det är ditt ansvar att kontrollera att all information är korrekt och att du har angett all nödvändig information i din bokning. Detta inkluderar de följande, men är inte begränsat till: korrekt passagerarnamn, flyg, datum och resplan. Om någonting är felaktigt är det ditt ansvar att informera oss omedelbart. Vi kommer att göra vårt yttersta för att rätta felaktigheterna. Extra kostnader kan tillkomma från både oss och flygbolaget som du måste betala.

Vänligen observera att flygbolag har deras egna regler och föreskrifter angående e-biljetter. Vi kan inte hållas ansvariga om du inte följer dessa regler och föreskrifter. Vi rekommenderar dig starkt att kontrollera all denna information med ditt flygbolag innan din resa.

På grund av biljettrestriktioner utanför vår kontroll är det möjligt att vi, i extrema fall, inte kan vidarebefordra information om dina bekräftade bokningar till flygbolaget så att de kan verkställa bokningen. Om detta händer kommer vi att försöka meddela dig inom 48 timmar efter bekräftelsen och ge dig en återbetalning eller arrangera ett alternativ. Om du väljer ett alternativ som är dyrare än din ursprungliga bokning är du ansvarig för att betala mellanskillnaden.

 

6.4. Lågprisflygbolag flygningar

I händelse om lågprisflygbolag är inkluderade i din sökning kommer vi att söka dessa lågprisflygbolags databaser. Om du sedan väljer att köpa kommer vi att hantera bokningen för din räkning. Ditt avtal kommer att vara med lågprisflygbolaget ifråga och du kommer även att omfattas av deras villkor.

Vänligen observera att du kan få en bekräftelse via e-post och e-biljett direkt från lågprisflygbolaget i separata e-postmeddelanden.

Lågprisflygbolag kan även ta ut extra avgifter för incheckat bagage, incheckning på flygplats, val av säte, underhållning ombord (om tillgänglig), mat, dryck och snacks etc. Eventuella avgifter för dessa extra tjänster är inte inkluderade i flygbiljettens pris om inte annat uttryckligen föreskrivits. Fullständig information om sådana avgifter är inte alltid tillgänglig när du bokar, därför måste du kontrollera ditt tillåtna bagage etc. genom att besöka flygbolagets hemsida. Vi är inte ansvariga för eventuella merkostnader som uppstår och vi råder dig till att kontakta respektive flygbolag för att lägga till extra tjänster och verifiera avgifterna.

 

6.5. Bagage

Tillåtet bagage och policyer skiljer sig beroende på flygbolaget. Därför bör du kontrollera bagagepolicyn med flygbolaget du flyger med. För att ta reda på om ditt bokade flyg inkluderar bagage, se informationen i e-postmeddelanden du fick efter bokningen.

Vänligen observera även följande:

i) Flygbolag såsom Easyjet, Ryanair och Wizz Air betraktas som lågkostnadsbolag och incheckat bagage ingår inte i flygbokningen. Vi rekommenderar att du lägger till väskor via internet innan din resa eftersom vissa flygbolag tar ut extra avgifter för att lägga till väskor vid flygplatsen. Du kommer att behöva flygbolagets bokningsnummer och e-postadressen som användes för att göra bokningen. För vissa flygbolag som Easyjet, Ryanair och Wizzair behöver du även din kontoinformation som borde skickats till dig i ett separat e-post tillsammans med din bokningsbekräftelse. Vi råder dig att besöka flygbolagets hemsida som du flyger med och använda ""hantera din bokning""-länken för att lägga till bagage i din bokning.

ii) Vissa full service carriers (d.v.s. flygföretag med en hög servicenivå som Air France och KLM etc.) erbjuder biljetter för ett lägre pris som inte inkluderar bagage. När du har valt din flight kan du läsa delen ""flyginformation"" för att ta reda på om bagage är inkluderat i biljettpriset. Om bagage inte är inkluderat kommer du behöva att lägga till det. Denna service är oftast tillgänglig endast via flygbolagets hemsida. Kostnaden för att lägga till bagage är vanligtvis högre på flygplatsen, därför rekommenderar vi att du lägger till det innan du checkar in.

 

6.6. Obeledsagade minderåriga

Obeledsagade Barn: är barn i åldrarna 5-12 år som reser ensamma (ålder beror på flygbolagets policy, vänligen kontrollera med flygbolaget).

Många flygbolag erbjuder (eller kräver) tillsyn av minderåriga från ombordstigning av planet tills den minderåriga blir bemött vid sin slutdestination. Detta kallas för tjänst för obeledsagade barn. Tjänsten som erbjuds för minderåriga måste vara godkänd av flygbolaget. Dock så kan flygbolagens policyer för obeledsagade barn variera. Till exempel, beroende på vilket flygbolag så är tjänst för obeledsagade barn oftast obligatoriskt för barn från åldrarna 5 -14 men valfritt för tonåringar (åldrarna 15-17). Vänligen kontrollera med flygbolaget för specifika policyer, avgifter och tjänster som flygbolaget kräver.

Yngre barn (vanligtvis under 5 år) är oftast inte berättigade till ""service för minderåriga"" och måste åtföljas på samma flyg och i samma avdelning med en äldre passagerare. Även om passagerare mellan åldrarna 12-17 räknas som vuxna när det gäller biljettpris, är de inte kvalificerade för att åtfölja minderåriga i frånvaro av en passagerare som är 18 år eller äldre.

Vanligtvis debiteras en avgift för service för obeledsagade barn.

För  sin tjänst gällande minderåriga utan ledsagare vill flygbolaget oftast veta vem som följer den minderåriga till avgångsflygplatsen och vem som möter den minderåriga vid destinationen.

Observera även att minderåriga som reser utanför sitt land obeledsagade eller med någon annan än sin förälder/vårdnadshavare (enligt informationen i passet) av vissa nationaliteter, måste följa särskilda regler som t.ex. att hava en skrivelse på sig som medger att personen ifråga kan och har tillstånd att resa med den minderåriga, denna skrivelse skall även vara undertecknad av förälder med vårdnad eller vårdnadshavare.

Bokning för obeledsagade minderåriga är endast tillgänglig via telefon.

Återigen, vänligen kontakta flygbolaget innan du köper biljetterna och fråga om obeledsagade minderåriga.

 

7. Pass, visa och hälsokrav

Det är ditt ansvar att försäkra dig om att du uppfyller alla krav för pass, visum och övriga immigrationskrav som gäller för din resväg. I detta syfte, bör du få bekräftat från behöriga ambassader eller konsulat i god tid före resan, huruvida resmålet(en) som du besöker kräver visum. Det är viktigt att komma ihåg att inkludera samtliga transitpunkter för din resa då dessa kanske också kräver att du skaffar dig ett visum.

Vi påtar oss inget ansvar i de fall du inte tillåts att resa på grund av att du inte uppfyller något sådant krav och vi påtar oss heller inget ansvar i de fall där vi har bistått med hjälp eller råd kring detta.

Man bör notera att kraven för att erhålla visum, transitvisum samt de formella inresekraven, skiljer sig från land till land och kan ändras utan föregående meddelande. För allehanda nödvändig information, bör du kontakta behöriga ambassader eller konsulat gällande alla länder som finns upptagna för din resväg, och/eller till och med flygbolaget och inte bara destinationslandets ambassad eller konsulat, eftersom de länder där mellanlandning sker under flygning till slutdestinationen (oavsett om det handlar om en mellanlandning där man inte byter flygplan eller byte av ansvarig flygoperatör) normalt sett kräver ett transitvisum eller ett visum som gäller för flera inresor.

Vi råder dig att se till att ditt pass är giltigt i åtminstone sex månader, efter datumet för planerad hemkomst, för att undvika identifieringsåtgärder eller andra händelser under resan. Vänligen notera också att det finns länder som kräver att resenärens pass är giltigt under minst 3-12 månader efter ankomstdatumet.

 

8.Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra oss, våra partners, alla våra leverantörer, alla sådana parters tjänstemän, chefer, anställda och byråer från och mot alla anspråk, fordringar, krav, förluster, skador eller övriga kostnader (inklusive rimliga juridiska och redovisningsavgifter) som väckts av dig eller tredje part på grund av (a) din överträdelse av detta avtal, (b) din överträdelse av någon lag eller rättighet för tredje part, eller (c) din användning av vår hemsida.

 

9. Upphovsrätt, varumärke, mjukvara på denna hemsida

Allt innehåll som är inkluderat på vår hemsida såsom text, grafik, loggor, knappar, bilder, ljudklipp och mjukvara (""Innehåll""), är vår egendom eller våra leverantörers och är skyddat av internationell upphovsrätt samt annan immaterialrätt. Immaterialrätten består av en sammanställning (d.v.s. presentation, urval, kollektion, arrangemang och hopsättning) av allt Innehåll på vår hemsida och är den exklusiva egendomen av företaget som tillhandahåller och verkar på denna hemsida. All mjukvara som är tillgänglig på vår hemsida eller på din mobilapp är vårt upphovsrättskyddade arbete eller våra mjukvaru-leverantörers. Mjukvaran är skyddad av internationell upphovsrätt och annan immaterialrätt. Allt användande av Innehåll och/eller mjukvara utanför denna Överenskommelse, inklusive återgivning, modifikation, distribution, vidarebefordring, publicering, uppvisning eller utförande (förutom om det uttryckligen har tillåtits) av innehållet av denna hemsida är strikt förbjudet.

Viss mjukvara och innehåll på vår hemsida ägs eller är licensierad av oss eller våra leverantörer, din användning kan vara föremål för ytterligare villkor.

 

10. Länkar till tredje part hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till tredjeparts hemsidor vars förekomst endast är där för att göra din upplevelse bättre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att länkarna du tillträder inte har virus, internetmaskar, trojanska hästar eller andra destruktiva mekanismer. Förekomsten av dessa länkar betyder inte att vi välkomnar sådana hemsidor eller sådant innehåll. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana hemsidor, innehåll eller deras hantering av personlig information .

 

11. Garantier, avståenden och ansvarsbegränsning

Den information, mjukvara, produkter och tjänster som vi och våra leverantörer erbjuder och publicerar på vår hemsida kan innehålla felaktigheter eller misstag, inklusive felaktiga priser. Vi och våra dotterbolag/partners garanterar inte dess riktighet och frånsäger oss allt ansvar för alla felaktigheter och oriktigheter som är rör sådan information som visas på vår hemsida (inklusive och utan begränsningar: priser, fotografier, allmänna produktbeskrivningar etc.). Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att korrigera alla felaktiga priser på vår hemsida och/eller väntande bokningar som gjorts med felaktiga priser. Om sådana finnes kommer vi att erbjuda dig möjligheten att behålla din väntande bokning för det korrekta priset, alternativt så kan vi även annullera din bokning utan påföljd.

Alla uppskattningar för leverantörer är endast avsedda som allmänna råd och vi garanterar inte riktigheten av dessa uppskattningar. Vi garanterar inte tillgängligheten av specifika produkter och tjänster. Vi gör inga utfästeler om lämpligheten av denna information, mjukvara, produkter och tjänster vi erbjuder eller som finns på vår hemsida för något ändamål. Erbjudandena och inkluderingen av alla produkter och tjänster vi tillhandahåller utgör inte vårt godkännande eller rekommendation av sådana produkter och tjänster. All sådan information, mjukvara, produkter och tjänster är erbjudna i ""befintligt skick"" utan garantier av något slag. Vi frånsäger oss alla garantier om att vår hemsida, dess servrar eller e-post skickat från oss eller våra leverantörer inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Härmed frånsäger vi oss alla garantier och villkor med avseende till denna information, mjukvara, produkter och tjänster (inklusive alla underförstådda garantier och villkor för allmän lämplighet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång.

Transportföretag och andra leverantörer som erbjuder resor och andra tjänster på denna hemsida är oberoende entreprenörer, de är inte våra byråer och arbetstagare. Vi är inte ansvariga för de handlingar, fel, försummelser, utfästelser, garantier, överträdelser eller vårdslöshet hos sådana leverantörer eller för personskador, dödsfall, skador på egendom, eller andra skador och/eller kostnader som uppstår där från. Vi har inget ansvar och kommer inte att göra en återbetalning i händelse av försening, annullering, överbokning, strejk, force majeure eller andra orsaker som ligger utanför vår kontroll. Vi har även inget ansvar för extra utgifter, försummelser, förseningar, omdirigeringar eller staters/myndigheters handlingar.

Under inga omständigheter är vi ansvariga för direkta, indirekta, straffbara, tillfälliga, speciella eller följskador som uppstår på grund av, från, eller som på något sätt är relaterat till, din tillgång till, visning eller användande av denna hemsida eller våra tjänster med försening eller oförmåga att komma åt, visa eller använda vår hemsida. Detta vare sig det är p.g.a oaktsamhet, kontrakt, kränkning, strikt ansvar eller annars, och även om vi har informerats om sådana skador.

Om det trots begränsningarna ovan finnes att vi är ansvariga för en förlust eller uppstådd skada, eller som på något sätt har samband med någon av de händelser som beskrivs ovan, då kommer vårt ansvar under inga omständigheter att överskrida de sammanlagda eller de högsta (a) serviceavgifterna du har betalat till oss i samband med sådan transaktion(er) på denna hemsida, eller (b) ett hundra dollar (100,00 US $) eller motsvarande i lokal valuta.

Ansvarsbegränsningen återspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningarna som anges i detta avsnitt kommer att finnas kvar och gälla, även om något begränsat rättsmedel angivet i dessa villkor eventuellt visar sig ha misslyckats i sitt huvudsakliga syfte.

 

12. Tillämplig lag

Denna hemsida drivs av en grekisk enhet och detta avtal regleras av Greklands lagar. Härmed samtycker du till den exklusiva jurisdiktionen och domstolarna i Aten, Grekland, i alla tvister som uppkommer på grund av, eller i samband med användning av denna hemsida.

 

13. Korrespondens

All korrespondens gällande kundtjänst eller din bokning ska skickas till Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Aten, Grekland. I annat fall, vänligen kontakta oss.

Alla ärenden vi får via e-post kommer att bli besvarade inom 24 timmar via e-post eller på telefon om du har begärt att få ditt svar under arbetstid. Om du har förfrågat att få ditt svar utanför arbetstid kommer vi att kontakta dig nästa arbetsdag. För brådskande ärenden utanför arbetstid råder vi dig att direkt ta kontakt med den relevanta tjänsteleverantören.

 

14.Övriga villkor

14.1 Fullständigt medgivande och avskiljande-paragraf

Dessa regler och villkor innehåller den totala överenskommelsen mellan parterna i relation till det ämne den behandlar.

Om dessa regler och villkor av någon anledning (inklusive en eller flera av dessa paragrafer eller underparagrafer eller någon eller några delar av dem) anses vara, eller blir, ogiltig eller på annat sätt inte kan tillämpas under gällande lagstiftning, ska den anses vara struken ur dessa regler och villkor utan att giltigheten för de övriga paragraferna i dessa regler och villkor inte på något sätt påverkas med anledning av denna strykning.

 

14.2 Ändringar i Allmänna regler och villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera dessa Regler och villkor då och då, utan föregående meddelande till dig. Den aktuella versionen finns på hemsidan från och med det datum då ändringarna börjar tillämpas. Fortsatt användning av webbsidorna efter ändringar av Regler och villkor anses utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

 

15. Tilläggstjänster

Återbetalningsgaranti
Skydd mot flygbolagsinsolvens

 

Version: 02/05/2017